spwydrze@interia.pl

17-2260199

niema faceboka liczymy na realne spotkania

Kolejna Lekcja otwarta dla zaproszonych nauczycieli naszej gminy tym razem zaprezentowaliśmy aktywne metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń TIK

na lekcji Muzyki

Kolejna lekcja otwarta dla zaproszonych nauczycieli szkół gminy Rakszawa

została przeprowadzona z przedmiotu J. angielski w klasie 7 w celu pokazania

jak można korzystać z nowoczesnych urządzeń TIK i aktywizować uczniów na lekcji

 

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne W NASZEJ SZKOLE

W ramach projektu „Aktywna tablica” zaprosiliśmy Rodziców na zajęcia otwarte w klasie 1, aby pokazać sposób w jaki codziennie w pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywana jest Technologia Informacyjno-Komunikacyjna.

Uczniowie z klasy 1 korzystają z panelu dotykowego SMART, który jest bardzo bezpiecznym, przyjaznym i atrakcyjnym narzędziem szczególnie dla dzieci młodszych.